Popis skupina mjernih jedinica za preračunavanje  
   
1. ASCII kodovi  
2. Broj (decimalni, oktalni, heksadecimalni, binarni)  
3. Broj (arapski, rimski)  
4. Brzina  
5. Duljina  
6. Energija (rad)  
7. Koncentracija (sastojaka krvi i mokraće)  
8. Kut  
9. Masa  
10.Površina  
11. Prefiks  
12. Sila  
13. Snaga  
14. Temperatura  
15. Tlak  
16. Volumen  
17. Vrijeme  
   

VAŽNA NAPOMENA! 
   Računanje obavljate isključivo na vlastitu odgovornost i autor ne snosi nikakve eventualne posljedice nastale zbog mogućih pogrešaka u skriptama.

   Decimalna mjesta odijelite TOČKOM, a zarezom su grupirana tri mjesta u rezultatu.
Molim sve eventualne "bugove", komentare i prijedloge na moju e-mail adresu. Zahvaljujem !