Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, 10 000 Zagreb

Dvorane A i B – Liječnici + medicinske sestre/tehničari

10:00 - 11:00
Otvorenje
 
- Lege artis, pjevački zbor studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- Projekcija dijelova dokumentarnog filma "Vukovarska bolnica jučer, danas i sutra"
- Pozdravni govori
11:10 - 12:30
Tribina "Patnje mladih zdravstvenih djelatnika"
 
Moderator: Danko Relić, dr.med.

Uvodničari
- Ino Kermc, dr.med., mladi liječnik
- Glorija Valičević, studentica sestrinstva

Sudionici
- Prof. dr. sc. Milan Kujundžić, Ministar zdravstva RH
- Doc. dr. sc. Trpimir Goluža, predsjednik Hrvatske liječničke komore
- Prof. dr. sc. Marijan Klarica, Dekanska konferencija medicinskih fakulteta RH
- Verica Alerić, mag.med.techn., dopredsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara
- Tatjana Nemeth-Blažić, dr.med., Hrvatski liječnički zbor
- Tanja Lupieri, mag. med. techn., predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara
- Jakov Ivković, dr.med., predsjednik Hrvatskog društva mladih liječnika HLZ-a
- Slavica Berić, dipl. med. techn., Hrvatski nacionalni savez sestrinstva

Pitanja iz publike

Dvorana A – Liječnici

13:00 - 14:00
PANEL RASPRAVA: "Žene u medicini - obitelj vs. karijera"
 
Moderatorica: Karolina Miloš
Sudionice:
- Ada Barić Grgurević, dr. med.
- Dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med.
- Doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, dr. med.
14:15 - 17:10
Završavam medicinu! Što sad? (15 min izlaganje + 5 min rasprava)
 
Izlaganje 15 min + 5 min pitanja po temi:
14:15 - 14:30 Postupak prijave na pripravnički staž i specijalističko usavršavanje doktora medicine, Marija Pederin, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva RH
14:35 - 14:50 Predstavljanje Hrvatskog liječničkog zbora, Dr. sc. Tomislav Božek, IO HLZ-a
14:55 - 15:10 Predstavljanje Hrvatske liječničke komore, Mr. sc. Ante Klarić, dipl. iur.
15:15 - 15:30 Uvjeti i procedura za upis doktorskih studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Prof. dr. sc. Ana Borovečki, dr.med.
15:35 - 15:50 Predstavljanje Hrvatskog društva mladih liječnika HLZ-a, Ino Kermc, dr.med.
15:55 - 16:10 Predstavljanje Hrvatskog društva obiteljskih doktora (perspektiva primarne zdravstvene zaštite), Dragan Soldo, dr. med.
16.35 - 16.50 Mogućnosti zapošljavanja i rada u Ministarstvu obrane RH, Tena Damjanović, dr.med.
16:55 - 17:10 Karijere u hitnoj medicini. D. Martinović/I. Miloš/A. Džakula/M. Grba-Bujević, Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Dvorana B – Medicinske sestre/tehničari

13:00 - 14:00
PANEL RASPRAVA: (Ne)priznavanje kvalifikacija u sestrinstvu
 
Moderator: Adriano Friganović, dipl. med. techn.
Sudionici:
- Zdravko Batarilo, dipl. med. tehn., Ministarstvo zdravstva RH
- Marija Kadović, mag. med. techn., Hrvatska komora medicinskih sestara
- Marija Gilja, mag. med. techn, Hrvatska udruga medicinskih sestara
- Predstavnik Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva
14:15 - 15:30
PANEL RASPRAVA: Profesionalni razvoj u sestrinstvu
 
Moderator: Dr. sc. Biljana Kurtović, mag. med. techn.
Sudionici:
- Dr. sc. Snježana Čukljek, prof. v.š. , Zdravstveno veleučilište Zagreb
- Danijela Miše, mag. med. techn. , Hrvatska udruga medicinskih sestara
- Adriano Friganović, dipl. med. techn., Hrvatski nacionalni savez sestrinstva

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, 10 000 Zagreb

Dvorana A – Liječnici

10:00 – 11:00
Povratak iz inozemstva u Hrvatsku
10:00 - 10:30

Joško Miše, dr. med. – Harvard (20 min izlaganje + 10 min rasprava)

10:30 - 11:00

Aron Grubešić, dr. med. – Velika Britanija (NHS) (20 min izlaganje + 10 min rasprava)

11:00 - 14:05
Mogućnosti za rad liječnika u RH (10 min izlaganje + 5 min rasprava)
11:00 - 11:30

Liječnici i privatni sektor
11:00 - 11:10 Privatnik u potpunosti – Jolanda Kanižaj Rajković, dr.med.
11:15 - 11:25 Rad liječnika izvan radnog vremena – Ivan Vukoja, dr.med.

11:30 - 12:15

Rad u akademskoj zajednici
11:30 - 11:40 Temeljna istraživanja (zn. novak/asistent) – Vilma Dembitz, dr.med.
11:45 - 11:55 Kumulativni radni odnos – Doc. dr. sc. Vera Musil, dr.med.
12:00 - 12:10 Javno zdravstvo – Doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, dr.med.

12:15 - 13:00

Liječnik u sportu
12:15 - 12:25 Razni sportovi – Goran Madžarac, dr.med.
12:30 - 12:40 Nacionalne reprezentacije – Doc. dr. sc. Tomislav Madžar, dr.med.
12:45 - 12:55 Anti doping – Tomislav Vlahović, dr.med.

13:00 - 13:30

Suradnja sa zdravstvenom industrijom
13:00 - 13:10 Uloga liječnika u odobravanju i praćenju sigurnosti primjene lijekova, Petar Mas, dr.med.
13:15 - 13:25 Sudjelovanje u farmaceutskim istraživanjima/testiranjima – Pero Hrabač, dr.med.

13:30 - 14:00

Ostale mogućnosti rada liječnika
13:30 - 13:40 Liječnik – predavač (srednja škola/autoškola) – Maksimilijan Mrak, dr.med.
13:45 - 13:55 Liječnik – mrtvozornik – Antonio Kobaš, dr.med

Dvorana B – Medicinske sestre / tehničari

10:00 - 12:00
Predstavljanje rada med. sestara u zdravstvenim ustanovma – izlaganja 15 min
 

Dom zdravlja - Milica Tikvić, mag. med. techn. (Dom zdravlja Zagreb - Istok)
Klinički bolnički centar - Marija Orlić Šumić, mag. med. techn. (KBC Zagreb)
Privatna ustanova - Josipa Bišćan, mag. med. techn. (Poliklinika Medikol)
Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar – Cecilija Rotim, mag. med. techn.

Panel rasprava (45 min)

*Organizator zadržava pravo izmjene programa