Nakon prošlogodišnje vrlo uspješno organizirane konferencije “Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj” Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu želi i ove godine zdravstvene djelatnike ohrabriti na ostanak u Hrvatskoj, a sve dionike zdravstvenog sustava potaknuti na konstruktivan dijalog kako bi zdravstvenim djelatnicima vratili vjeru u sustav, perspektivu za ostanak u Hrvatskoj i osigurali kvalitetnu zdravstvenu zaštitu za krajnje korisnike – pacijente.

Konferencija će se održati 11. i 12. svibnja 2018.g. u organizaciji Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u prostorima Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, 10000 Zagreb.

 

TEME

  • profesionalni razvoj zdravstvenih djelatnika u RH
  • iskustva obrazovanja/rada zdravstvenih djelatnika u inozemstvu
  • žene u medicini – obitelj vs. karijera
  • rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti vs. rad u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti
  • dodatni izvori prihoda zdravstvenih djelatnika u RH
  • razvoj karijera zdravstvenih djelatnika u akademskom smjeru
  • sadašnjost i budućnost pripravničkog staža zdravstvenih djelatnika
  • specijalističko usavršavanje doktora medicine / med. sestara
  • poticajne mjere za ostanak i rad u Hrvatskoj
  • nedostatak i neravnomjerna raspodjela zdravstvenih djelatnika
  • perspektive, procjene i planovi vezani za budućnost hrvatskog zdravstva
  • tko je tko u hrvatskom zdravstvu (predstavljanje svih relevantnih institucija)

 

Prijavi se