Nakon prošlogodišnje vrlo uspješno organizirane konferencije “Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj” Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu želi i ove godine zdravstvene djelatnike ohrabriti na ostanak u Hrvatskoj, a sve dionike zdravstvenog sustava potaknuti na konstruktivan dijalog kako bi zdravstvenim djelatnicima vratili vjeru u sustav, perspektivu za ostanak u Hrvatskoj i osigurali kvalitetnu zdravstvenu zaštitu za krajnje korisnike – pacijente.

Konferencija će se održati 11. i 12. svibnja 2018.g. u organizaciji Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u prostorima Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, 10000 Zagreb.

 

Prijavi se
Organizatori
Partneri