Znanstvena djelatnost u Klinici za ortopediju

Znanstveni projekti

Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH koji se provode u Klinici za ortopediju:

Genomska i proteomska analiza biomarkera u krvi kod rijetkih koštanih bolesti

 

Genomska i proteomska analiza biomarkera u krvi kod rijetkih koštanih bolesti

Voditelj: Darko Antičević

Sažetak: Koštani morfogenetski proteini (BMP-od engl. Bone morphogenetic proteins) predstavljaju grupu signalnih molekula koje imaju brojne funkcije u organizmu osiguravajući pravilno odvijanje razvojnih procesa i morfogeneze. Postoji vrlo malo objavljenih podataka koji govore o prisutnosti BMP molekula u biološkim tekućinama. Pretpostavka je da koštani morfogenetski proteini ne djeluju samo lokalno u pojedinim organima gdje se sintetiziraju, već da i cirkuliraju putem krvi. Vrsta cirkulirajućeg koštano morfogenetskog proteina mijenjat će se kod različitih patoloških stanja organizma. Na osnovu preliminarnih rezultata očekujemo da će se kod pacijenata s rijetkim koštanim bolestima, kao što su Fibrodysplasia osifficans progresiva (FOP) i Osteogenesis imperfecta (OI), uočiti značajne promjene u vrsti i količini BMP cirkulirajućih molekula. FOP je vrlo rijetka bolest koju karakterziraju određene skleletne malformacije prilikom rođenja i prekomjerno okoštavanje potaknuto traumom. Moguće je da tijekom takve traume cirkulirajuće BMP molekule pucanjem mikrokapilara izlaze na mjesto lezije u području muskulature, ligamenata i fascije te konačno dovode do patološke osifikacije. Pretpostavljamo da u tom slučaju BMP molekule cirkuliraju u nekoliko stotina puta većoj koncentraciji nego kod zdravih ljudi. OI je bolesti kod kojih dolazi do poremećaja u izgradnji koštanog tkiva, koje posljedično rezultira stvaranjem krhkih kostiju. U krvi takvih bolesnika očekujemo nepravilnosti u količini koštanih morfogenetskih proteina te njima srodnih molekula koje sudjeluju u procesu stvaranja koštanog matriksa. Naime, smatramo da kod pacijenata s takvim stanjem nećemo biti u mogućnosti identificirati BMP molekule. Genetska podloga ovih dviju bolesti također nije u potpunosti poznata. Genomskom analizom krvi zdravih i bolesnih ispitanika ustanoviti će se ekspresija kojih signalnih puteva je promijenjena kod pacijenata s FOP, odnosno OI, u odnosu na zdrave ispitanike. Konačna potvrda o prisustvu cirkulirajućih oblika koštanih morfogenetskih proteina značajno bi doprinjela razumijevanju funkcije i fiziologije proteina u ljudskom organizmu. Uočavanje bilo kakve promjene u vrijednostima i vrsti koštanih morfogentskih proteina u plazmi moglo bi riješiti brojne nepoznanice vezane uz patofiziologiju rijetkih koštanih bolesti. Njihovo određivanje moglo bi ih uvrstiti u biomarkersko dijagnostičko sredstvo za određivanje stanja homeostaze zdravog organizma kao i brojnih patoloških stanja.

vrh ...