Nastava

U Klinici se održava nastava za studente 5. godine Medicinskog fakulteta, kao i za modularne predmete 6. godine i male izborne predmete dodiplomske nastave. Dodiplomska nastava za studente medicine zajednička je briga svih djelatnika Klinike.

Poslijediploska nastava također se održava se u okviru djelatnosti Katedre za ortopediju, a u suradnji s drugim ustanovama Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Nastavnici Katedre za ortopediju mentori su velikog broja diplomskih i magistarskih radova te doktorskih disertacija.

Djelatnost Katedre za ortopediju je i organizacija tečajeva trajnog usavrąavanja liječnika specijalističkih struka, ali i za liječnike opće medicine.