Nastava

Izborni predmeti

U Klinici se održava nastava iz izbornih predmeta za studente dodiplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Izborni predmet: UVOD U MEDICINSKO VJEŠTAČENJE

Voditelji
Prof.dr.sc. Ranko Bilić, prim.dr.sc. Živko Gnjidić

Opis
Cilj ovog izbornog predmeta je upoznati studente s poslovima koje obavlja liječnik kliničar u ulozi sudskog vještaka pri rješavanju odštetnih zahtjeva u građanskim parnicama. Predmet je namjenjen studentima završnih semestara a sastoji se iz 30 sati nastave. U nastavi uz medicinske vještake sudjeluju i profesori pravnog fakulteta. Stečena znanja, uz druge, Zakonom propisane  uvjete omogućuju liječniku rad i izvan sustava zdravstva.

Literatura
"Živko Gnjidić, Ranko Bilić i suradnici. Uvod u medicinsko vještačenje u građanskim parnicama. Medicinska naklada, Zagreb, 2008."
http://www.medicinskanaklada.hr/hrv/page.asp?m=0&s=1&p=6&g=46&id=465

Drugi izborni predmeti