Klinika za ortopediju

Klinika za ortopediju djeluje u sastavu Kliničkog bolničkog centra Zagreb, a ujedno je i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Klinika je središnja ortopedska ustanova u Republici Hrvatskoj te Referentni centar za ortopediju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Klinika za ortopediju, kao sjedište Katedre za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zdravstvena je, znanstvena i nastavna ustanova iz područja ortopedije.

Klinika se sastoji od 5 odjela u kojima su smješteni hospitalizirani bolesnici, te Operacijskog odjela, Odjela anestezije i intenzivne medicine, Odjela poliklinike i Odjela fizikalne medicine i rehabilitacije.