Klinika za ortopediju

Ustrojstvo Klinike

UPRAVA KLINIKE

Predstojnik Klinike: prof.dr.sc. Domagoj Delimar, prim.dr.med.
Glavna sestra Klinike: Zdravka Mihaljević, dipl.ms.
Glavni fizioterapeut Klinike: Ksenija Kocijan, bacc.ft.


ZAVOD ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

Pročelnik zavoda: prof.dr.sc. Miroslav Smerdelj, dr.med.
Glavna sestra Zavoda: Zdravka Mihaljević, dipl.ms.

ODJEL ZA ENDOPROTETIKU
Voditelj Odjela: prof.dr.sc. Domagoj Delimar, prim.dr.med.
Odjelni liječnik: Danijel Matek, dr.med., Katarina Barbarić, dr. med.
Glavna sestra Odjela: Višnja Lovrić, bacc.ms.
Odjelni fizioterapeut: Ksenija Kocijan, bacc.ft.
Odjelne medicinske sestre/tehničari:Martin Bingula, Sandra Horvat, Marija Karača, Munevera Karamehić, Barica Klapač, Marija Mikulić, Mirjana Paurević, Katica Radas, Janja Vukelić

ODJEL ZA ARTROSKOPIJU I ŠPORTSKU TRAUMATOLOGIJU
Voditelj Odjela: doc.dr.sc. Ivan Bojanić, prim.dr.med.
Odjelni liječnik: Alan Mahnik, dr.med., Martina Katić, dr.med.
Glavna sestra Odjela: Anka Grubišić, bacc.ms.
Odjelni fizioterapeut: Andrea Haramija
Odjelne medicinske sestre/tehničari: Laura Golenja, Marija Panijan, Jasmina Kos, MArina Lučić, Damir Živatović

ODJEL ZA TRAUMATOLOGIJU LOKOMOTORNOG SUSTAVA
Voditelj Odjela: prof.dr.sc. Miroslav Smerdelj, dr.med.
Odjelni liječnik: Mario Josipović, dr.med.
Glavna sestra Odjela: Mirjana Gundić
Odjelni fizioterapeut: Danijela Pavić
Odjelne medicinske sestre/tehničari: Dušan Alaica, Karmela Bradvić, Anka Kovačić, Saša Tomaš, Ivana Petrović, Srečka Sertić

ODJEL ZA REKONSTRUKTIVNU KIRURGIJU LOKOMOTORNOG SUSTAVA
Voditelj Odjela: doc.dr.sc. Mislav Jelić, dr.med.
Odjelni liječnik: mr.sc. Mislav Čimić, dr.med.
Glavna sestra Odjela: Ivana Kompes
Odjelni fizioterapeut: Debi Živčić, Tajana Lalić
Odjelne medicinske sestre/tehničari: Mara Brebrić, Marija Brezinščak, Anđelka Pasariček, Ana Prusina, Anica Rojković, Kristina Fratnik - Špehar

ODJEL ZA DJEČJU ORTOPEDIJU
Voditelj Odjela: doc.dr.sc. Tomislav Đapić, prim.dr.med.
Odjelni liječnik: Igor Šmigovec, dr.med., prim.mr.sc Boris Bačić, dr.med.
Glavna sestra Odjela: Snježana Cipčić
Odjelni fizioterapeut: Tomislav Drezga
Odjelne medicinske sestre/tehničari: Željka Brkljačić, Anica Dobošević, Finka Kulušić, Draženka Lončar, Dajana Martinović, Dragica Pranjić

Odsjek za tumore i slične bolesti
Odsjek za koštane infekcije
Odsjek za šaku
Odsjek za kralježnicu
Odsjek za ortopedsku genetiku i rijetke bolesti

SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
Pročelnik Specijalističkog zavoda: doc.dr.sc. Branko Tripković, dr.med.
Liječnik specijalist anesteziolog: Dijana Cvitković, dr.med., Krešimir Globlek, dr.med., Sanja Jakovina, dr.med., mr.sc. Zrinka Orešković, dr.med., Ivana Stipčić, dr.med., Giorgina Gasparini, dr.med., Marija Okić, dr.med.
Glavna sestra Specijalističkog zavoda: Matija Bagarić
Fizioterapeut Specijalističkog zavoda: Jasmina Petrović
Medicinske sestre/tehničari: Anita Buljac, Renata Krišto, Željka Kolarec, Katica Dutković, Ivanka Ferina, Marija Jurić, Kristina Matijević, Ana Mikšić, Antonija Perković, Marija Roščak,

KLINIČKA JEDINICA – OPERACIJSKA DVORANA
Pročelnik Kliničke jedinice: doc.dr.sc. Goran Bićanić, dr.med.
Glavna sestra Kliničke jedinice: Vera Rešković
Medicinske sestre/tehničari - instumentarka: Vesna Kljaić, Josipa Kurtanjek, Snježana Marijan, Goran Mijoković, Slavica Obrol, Ksenija Podgorski, Kristina Škegro, Anica Zagorac, Kristina Korpar Stojić, Suzana Jozić
Medicinske sestre/tehničari na anesteziji: Ivanka Čeko, Drago Jurić, Tomislav Popović, Željka Šplajt Biljman, Martina Aračić, Tomislav Lekić

KLINIČKA JEDINICA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Liječnik specijalist fizikalne medicine: dr.sc. Ana Aljinović, dr.med.
Glavni fizioterapeut Kliničke jedinice: Ksenija Kocijan
Prvostupnik fizioterapije: Tonči Bodlović, Tomislav Dolenčić, Ljiljana Kralj, Dragica Brkić, Veselka Kraljević, Zora Majurđić, Iva Novak Stanko, Zvjezdana Radić, Tatjana Strmotić

KLINIČKA JEDINICA ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
Glavni inženjer radiološke tehnologije Kliničke jedinice: Mirko Pranjić
Prvostupnik radiološke tehnologije: Jozo Barabaš, Oton Gliha, Zlatko Mućnjak

KLINIČKA JEDINICA ZA ULTRAZVUK
Pročelnik Kliničke jedinice: doc.dr.sc. Tomislav Đapić, prim.dr.med.

DNEVNA BOLNICA
Pročelnik Dnevne bolnice: doc.dr.sc. Ivan Bojanić, prim.dr.med.

POLIKLINIKA
Pročelnik Poliklinike: doc.dr.sc. Tomislav Smoljanović, dr.med.
Glavna sestra Poliklinike: Jelica Budinščak
Medicinska sestra ambulante za dječju ortopediju: Nada Ivaniš
Medicinska sestra podološke ambulante: Ivana Jović
Medicinska sestra ambulante za endoprotetiku kuka i koljena: Mirjana Kalisar
Medicinska sestra ambulante za opću ortopediju: Irena Lončar
Medicinska sestra ambulante za ultrazvuk lokomotornog sustava: Marina Lučić
Medicinski tehničar ambulante za šaku: Vedran Mijatović
Medicinska sestra ambulante za tumore: Silva Mraz
Medicinska sestra sportske ambulante: Božica Filipović
Medicinska sestra konzilijarne ortopedske ambulante: Željko Cader

SPECIJALIZANTI KLINIKE
dr.sc. Ivan Bohaček, dr.med. - ortopedija
Krešimir Crnogaća, dr.med. - ortopedija
Damjan Dimnjaković, dr.med. - ortopedija
Ozren Kubat, dr.med. - ortopedija
Jure Serdar, dr.med. - ortopedija
Zoran Sulje, dr.med. - ortopedija

Silvija Mahnik, dr.med. - fizikalna medicina i rehabilitacija

Dražena Gerbl, dr. med. - anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Edita Lukić, dr.med. - anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

Administrator-koordinator: Božica Petković
Administrator-daktilograf: Roberta Marčan, Mirjana Šoštarić, Mihaela Manestar
Portir–telefonist: Marijan Domitran Mezak, Boris Điđa, Željko Kralj, Nedeljko Rep, Ljiljana Šajnović
Pomoćni djelatnik u zdravstvu: Branko Bauman, Ljuba Godler, Ankica Varat
Spremačica: Ljerka Mikuta, Željka Šafranić, Katica Petrić, Ljerka Šilinić, Anica Bolfan, Dragica Andročec, Maja Glavač, Suzana Banek, Božica Jambrek, Gordana Gojko, Ljubica Čabula