Klinika za ortopediju

Obavijesti za liječnike primarne zdravstvene zaštite

Poštovani kolege liječnici, nakon specijalističkog pregleda i odluke o operaciji a prije hospitalizacije, bolesnicima je nužno obaviti slijedeće temeljne pretrage:
Laboratorijske pretrage
Krvne (hematološke) pretrage:
- kompletna slika krvnih stanica - KKS
- sedimentacija crvenih krvnih stanica (eritrocita) - SE
- nalaz elektrolita u krvnome serumu (natrij, kalij, kloridi)
- sadržaj glukoze u krvnome serumu - GUK
- sadržaj mokraćevine (ureje) i kreatinina u krvnome serumu.
Provjera zgrušavanja krvi (koagulacije)
- vrijeme zgrušavanja krvi
- vrijeme krvarenja
- protrombinsko vrijeme
- aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme - APTV.
Provjera krvne grupe i Rh faktora
Pretrage mokraće i mokraćnoga sedimenta
Internističke pretrage
Rentgenska snimka pluća i srca
Elektrokardiogram - EKG
Internistički pregled.

Molimo Vas također da za anesteziološki pregled, koji se obavlja nekoliko tjedana prije prijama u Kliniku, sačinite popis ne ortopedskih lijekova koje pacijent uzima, njihove doze, te vrijeme uzimanja. Popis lijekova treba pacijent donijeti na navedeni prijeoperacijski anesteziološki pregled.
Navedeno molim popunite prema obrascu koji možete skinuti ovdje.

Obavijesti za liječnike ortopede

Neke obavijesti za liječnike specijaliste, uskoro....