Hrvatsko udruženje ortopeda i traumatologa

 

Predsjednik: prof.dr.sc. Domagoj Delimar, prim.dr.med.

Tajnik: dr.sc. Goran Bićanić, dr.med.

Rizničar: dr.sc. Tomislav Smoljanović, dr.med.

Članovi upravnog vijeća: prof.dr.sc. Nikola Čičak, dr.med., mr.sc. Dragan Đurđević, dr.med., prof.dr.sc. Aljoša Matejčić, dr.med., prof.dr.sc. Zdenko Ostojić, dr.med., dr.sc. Božidar Šebečić, dr.med.

Članovi nadzornog odbora: prim. Breda Gustinčić Uzelac, dr.med, doc.dr.sc. Radovan Mihelić, dr.med., mr.sc. Arsen Pavić, dr.med.

Članovi suda časti: doc.dr.sc. Mislav Jelić, dr.med., Fabijan Čukelj, dr.med., Tomislav Vlahović, dr.med.

Web stranice: http://huot.hr/