cpz logo

O nama

Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: CPZ) osnovan je sa željom za aktivnim utjecanjem Fakulteta na buduće zapošljavanje naših studenata, ali i drugih liječnika u Hrvatskoj, kako bi im se olakšalo pronalaženje radnog mjesta i pomoglo u najprimjerenijem izboru specijalizacije.

Osnovni ciljevi i zadaci cpz-a:

Omogućiti svim doktorima medicine u Republici Hrvatskoj koji su zainteresirani nam se obratiti, pronalaženje adekvatnog mjesta sukladno svojim mogućnostima, sposobnostima, afinitetima, talentima te objektivnim kriterijima prema kojima bi se mogli dalje profesionalno usavršavati i razvijati.

Zajedno sa svim relevantnim dionicima zdravstvenog sustava RH skrbiti o povećanju transparentnosti raspisivanja natječaja za zaposlenje doktora medicine s ciljem davanja mogućnosti doktorima medicine da svoju budućnost planiraju u svojoj domovini.

Kao najveće učilište doktora medicine u Republici Hrvatskoj imati pregled plana raspisivanja pripravničkih, specijalizantskih i suradničkih mjesta - na taj način djelovati kao jedinstveno savjetovalište za studente i liječnike.

Programi djelovanja cpz-a:

  1. Problematika planiranja kadrova u biomedicini i zdravstvu
  2. Profesionalna orijentacija na razini izbora specijalizacije te organiziranje edukacijskih tečajeva i stručnih skupova posvećenih planiranju zanimanja u biomedicini i zdravstvu
  3. Istraživanje faktora i procesa koji utječu na izbor zanimanja te vještinu ovladavanja vlastitim planiranjem zanimanja
  4. Pravni aspekti planiranja zanimanja u biomedicini i zdravstvu
Organizatori
Partneri
Sponzori
Srebrni sponzor