some_text
  some_text
  
  some_text
Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar
  
 
Središnja medicinska knjižnica
  
 
Centar za translacijska i klinička istraživanja
  
  some_text
  
  some_text
  
  some_text
  
  some_text
  
  some_text

 
Centar za zdravstvenu djelatnost
   
  some_text
ďťż
 
  Korisnik
 
  Lozinka
  
  
  some_text
Novosti
Izabran novi dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Prof.dr.sc. Marijan Klarica

Na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoj u srijedu 27. svibnja 2014.g. za dekana za mandatno razdoblje od akademske godine 2015./16. do 2017./18. izabran je prof.dr.sc. Marijan Klarica. Prof. Klarica od 1979. do 1984. studirao je i završio Medicinski f
 O nama
 Ustroj
 Studiji
 Upisi
 Znanost
 Međunarodna suradnja
 Studenti
 Intranet
 STUDMEF
 Osiguranje kvalitete
 Dokumenti
 Medical Studies in English
 PhD Programme in English
mef.hr
Gyrus.hr
ďťż