some_text
  some_text
  
  some_text
Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar
  
 
Središnja medicinska knjižnica
  
 
Centar za translacijska i klinička istraživanja
  
  some_text
  
  some_text
  
  some_text
  
  some_text
  
  some_text

 
Centar za zdravstvenu djelatnost
   
  some_text
ďťż
 
  Korisnik
 
  Lozinka
  
  
  some_text
Novosti
Edukacija za SEN aplikaciju

Poštovane kolegice i kolege! Edukacija za aplikaciju SEN održati će se 27.08,28.08.31.08 i 01.09 u 13 sati u računalnoj učionici pored referade za diplomski studij na Šalati 3. Edukacije je zamišljena kao razgovor i rješavanje problema koji su se pojavili pri upisu nastavnih planova u aplikaciju. Pretpostavljam da postoje zajednički problemi koje možemo u interaktivnoj komunikaciji riješiti ili
 O nama
 Ustroj
 Studiji
 Upisi
 Znanost
 Međunarodna suradnja
 Studenti
 Intranet
 STUDMEF
 Osiguranje kvalitete
 Dokumenti
 Medical Studies in English
 PhD Programme in English
mef.hr
Gyrus.hr
ďťż