Indeks tjelesne mase
Interaktivna fiziologijaInteraktivna fiziologijaInteraktivna fiziologija
PODACI   Simboli u formulama
Spol : muški ženski  
Tjelesna masa (težina) (m): kg m = masa u kg
Visina tijela (v): cm v = visina u m
Dob (neobavezno): godine d = dob u godinama
(ostavite prazno, ako ne želite korekciju za dob)
REZULTATI   Formule za izračunavanje
Tjelesna površina = m2 = 0.20247 x v0.725 x m0.425
Masa nemasnog dijela tijela = kg = (1.10 x m) - 128 (m2 / (100 x v2)
= (1.07 x m) - 148 (m2 / (100 x v2)
Idealna tjelesna masa = kg = 50 + 92 (v - 1.52)
= 45.5 + 92 (v - 1.52)
Indeks tjelesne mase (BMI) = kg/m2 = m/v2
BMI s korekcijom za dob = kg/m2 = (m/v2 ) - (d - 30) / 10 ; 30<d<75

Procjena

Napomena: Računate na vlastitu odgovornost .