Naslovnica >Ustroj >Katedre >Radiologija >Diplomski studij >Radiologija  
Radiologija

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

KBC Zagreb - Rebro

Prof. dr. sc. Ranka Štern-Padovan, pročelnik Katedre, predstojnik Kliničkog zavoda, email:
Prof. dr. sc. Kristina Potočki, email:
Prof. dr. sc. Marko Radoš, email:
Doc. dr. sc. Ivica Sjekavica, email:
Doc. dr. sc. Ivica Mažuranić, email:
Dr. sc. Maja Hrabak Paar, email:
Dr. sc. Maja Prutki, email:
Dr. David Ozretić, email:

KB Merkur

Prof. dr. sc. Andrija Hebrang, redoviti profesor u mirovini, email:
Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, predstojnik Zavoda (KB Dubrava), email:
Doc. dr. sc. Vinko Vidjak, predstojnik Kliničkog zavoda (KB Merkur), email:

KBC Sestre milosrdnice

Prof. dr. sc. Miljenko Marotti, email: 

KB Dubrava (studij na engleskom jeziku)

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, predstojnik Zavoda (KB Dubrava), email:

 

Nastavnici u naslovnim zvanjima

KB Merkur
Prof. dr. sc. Zoran Brnić, email:

KBC Sestre milosrdnice
Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić, predstojnik Zavoda (KB Sveti duh), email:

KB Dubrava (studij na engleskom jeziku)
Doc. dr. sc. Gordana Ivanac, email:
Dr. sc. Renata Huzjan Korunić

 

Suradnici u nastavi

KBC Zagreb - Rebro
Dr. sc. Goran Pavliša
Mario Lušić, dr. med.
Marko Kralik, dr. med.
Dražen Perkov, dr. med.
Ranko Smiljanić, dr. med.
Luka Novosel, dr. med.

KB Merkur
Dr. sc. Jelena Popić Ramač
Karlo Novačić, dr. med.
Nikola Ivan Leder, dr. med.