some_text
  
  some_text
Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar
  
 
Središnja medicinska knjižnica
  
 
Centar za translacijska i klinička istraživanja
  
  some_text
  
  some_text
  
  some_text
ďťż
 
  Korisnik
 
  Lozinka
  
  
  some_text
Novosti
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu

Od ukupno 69 izabranih članova Senata Sveučilišta u Zagrebu sjednici je nazočilo njih 68. Nakon prvoga izbornoga kruga, u kojem je sudjelovalo četvero kandidata, u drugi je krug ušlo njih dvoje: prof. dr. sc. Damir Boras i prof. dr. sc. Blaženka Divjak. U drugom izbornom krugu prof. dr. sc. Damir Boras dobio je 35
 O nama
 Ustroj
 Studiji
 Upisi
 Znanost
 Međunarodna suradnja
 Studenti
 Intranet
 STUDMEF
 Osiguranje kvalitete
 Dokumenti
 Medical Studies in English
 PhD Programme in English
mef.hr
ďťż