some_text
  
  some_text
Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar
  
 
Središnja medicinska knjižnica
  
 
Centar za translacijska i klinička istraživanja
  
  some_text
  
  some_text
  
  some_text
  
  some_text
  
  some_text

 
Centar za zdravstvenu djelatnost
ďťż
 
  Korisnik
 
  Lozinka
  
  
  some_text
Novosti
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dodijeljen Certifikat za kvalitetu - CeQuint u Parizu

U petak, 27. veljače 2015. g. Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dodijeljen je  u Parizu  Certifikat za kvalitetu internacionalizacije Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na engleskom jeziku – CeQuint. CeQuint jest projekt Europske Unije, točnije Europskog konzorcija za akreditaciju u području visok
 O nama
 Ustroj
 Studiji
 Upisi
 Znanost
 Međunarodna suradnja
 Studenti
 Intranet
 STUDMEF
 Osiguranje kvalitete
 Dokumenti
 Medical Studies in English
 PhD Programme in English
mef.hr
Gyrus.hr
ďťż